Priemyselný a technologický park
Brezno

Ppbr1

ppbr 1

Priemyselný park Vrbová, cca 4,73 ha v majetku mesta Brezno, je situovaný v južnej časti intravilánu mesta, v priemyselnej zóne pri areáli bývalej Mostárne Brezno, a od roku 2017 bude priamo napojený na obchvat mesta Brezno, pri okružnej križovatke Baldovská, kde sa stretávajú tri smery: Banská Bystrica – Brezno - Hriňová/Lučenec, B. Bystrica – Brezno – Tisovec, B. Bystrica – Brezno centrum – Horehronie.
 
43 km   - Banská Bystrica
245 km - Bratislava
160 km - Košice
230 km - Budapest
240 km - Krakow
60 km   - Zvolen
140 km - Margecany
 
190 km - Štúrovo
220 km - Komárno
50 km   - Sliač
50 km   - Poprad
Ppbr 4 2

ppbr 1

Výhodou novovytváraného priemyselného parku je jeho situovanie do priemyselnej zóny mesta, pričom tento je tvorený na zelenej lúke a dáva tak predpoklady budúcemu investorovi na vybudovanie zázemia v takom meradle, ako investor potrebuje. Či sa to týka zastavaných plôch administratívnych budov, hál, alebo otvorených plôch, vrátane komunikačnej infraštruktúry. Výhodou je aj ľahká dostupnosť a napojiteľnosť na inžinierske siete.

Elektrická kapacita: 3 MWh s možnostou navýšenia
Zemný plyn: Neurčené, podla požiadaviek investora
Vodovodná prípojka: 10 l/s
Splašková kanalizácia: 15 l/s
Ppbr 6 2

ppbr brlog

Mesto Brezno podporuje zamestnanosť svojich obyvateľov, pričom si uvedomuje ich silnú stránku, na ktorú poukazujú aj iní regionálni zamestnávatelia – pracovitosť a ochotu pracovať, lojalitu a stálosť zamestnancov. Dlhodobou tradíciou v rámci okresu Brezno je najmä strojárenská výroba, hutnícka a poľnohospodárska výroba. Mesto Brezno však chce vo väčšom meradle podporovať aj vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorých pribúda, no takisto majú v regióne nedostatok pracovných príležitostí.

Kontakt

Tel.:

+421 910 996 020; +421 48 6306 262

Email:

predajpozemkov@brezno.sk

Adresa:

Mestský Úrad

Nám. gen. M. R. Štefánika 1
Brezno
97701

Please publish modules in offcanvas position.